Onopgemerkt overlijden in Nederland komt vaker voor

Het moeilijke van een onopgemerkt overlijden is dat er vaak pas na lange tijd ontdekt wordt dat iemand thuis is overleden. Het huis is hierdoor niet meer leefbaar en het is zelfs onveilig om de woning te betreden vanwege gevaar op besmetting van ziekmakers/bacteriën. Na lijkvinding in een woning is het inzetten van een professionele trauma schoonmaakbedrijf essentieel.

Wie betaald de schoonmaak na overlijden?

Er zijn niet veel verzekeraars die dekking bieden voor de schoonmaak na overlijden. De verzekeraars bekijken dit altijd per geval. De polis van de overledene is van belang om te weten wat wel of niet gedekt wordt. Een uitvaartverzekering kan bijvoorbeeld wel dekking bieden voor de schoonmaakkosten na overlijden. De verzekeraar keert dan een bepaald bedrag uit, die ook voor de schoonmaakkosten gebruikt kunnen worden. Over het algemeen wordt een schoonmaak na overlijden dus niet vergoed door verzekeraars. De erven zullen dit uit eigen middelen moeten betalen.

Wie is er verantwoordelijk voor de schoonmaak?

Als de persoon nabestaanden heeft, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de schoonmaak. Als deze persoon niemand heeft, dan zijn er potjes vanuit bijvoorbeeld de gemeente die het toestaan om de schoonmaak te faciliteren. Hier zijn wel strenge regels aan verbonden. Stel dat de persoon die is overleden een koopwoning heeft of bezittingen zoals geld op de bank. En deze persoon heeft geen familieleden. Dan zullen de kosten van de schoonmaak afgetrokken worden van de executie van de woning of het geld op de rekening. Er is dan sprake van onbeheerde nalatenschap.

Trauma reinigingsservice